As túas propostas para embelecer Lugo crean oportunidades!

Que é Dito e feito?

O PLAN DE EMBELECEMENTO URBANO
‘Dito e feito!’
é unha iniciativa que desenvolve o Goberno da Alcaldesa Lara Méndez co fin de mellorar a conservación e a habitabilidade de todos os barrios de Lugo, dando continuidade así ao traballo que estamos a desenvolver no noso modelo de municipio sostible.

iconos-fases-dito-e-feito

Coñece os
detalles do plan

icono-plan-obras

Serán intervencións que incrementen a calidade de vida dos lucense á vez que embelezan as zonas públicas, as que todos compartimos. Entre outras, falamos de:

 Traballos de acondicionamento.

 Recuperación e nova instalacións de mobiliario urbano (bancos, papeleiras…).

 Melloras na accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

 Optimización da seguridade viarias.

 Melloras no ornato das zonas axardinadas.

 Reordenación de espazos e arranxos de beirarrúas e pavimentos…

icono-plan-obreiro

Un centro especial de emprego e iniciativa social, Coregal Parques e Xardíns. O Concello optou por este tipo de adxudicación para fomentar a inserción laboral de colectivos con discapacidade, máis vulnerables.

icono-plna-propostas

A propia veciñanza. Para iso, a rexedora ten activa unha campaña para promover a súa participación no proceso de recuperación dos espazos públicos, recollendo as súas peticións. Está aberta a toda a cidadanía co fin de que sexan as persoas, coas súas ideas, as que propoñan melloras e así colaborar a embelecer a cidade.

Participa coas túas propostas

icono-plan-tiempo

Unha vez recibidas as propostas, estudarase a súa viabilidade e establecerase unha orde de prioridade e de organización dos traballos para que os traballadores poidan executalos directamente coa maior axilidade e dilixencia posible.

icono-financiamiento

Investiremos 260.000 euros nos anos 2022-2023. Unha porcentaxe está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional a través da estratexia DUSI Muramiñae, que ademais da conexión da trama urbana co Miño promove a inclusión social e a loita contra a pobreza así como a creación de emprego.

icono-plan-actuacions

A estratexia  Muramiñae impulsada pola Alcaldesa pretende mellorar a accesibilidade e as vías de conexión da cidade coa contorna fluvial con obras como a Tanxurela, a pasarela sobre a N-VI, a ampliación do paso soterrado baixo a N-VI, a construción dun itinerario de 13 quilómetros de senda verde ciclista que une oito barrios co Miño ou a peonalización da Calzada da Ponte. Tamén busca a revalorización dos recursos patrimoniais de Lugo, onde destacan a mellora do Camiño Primitivo e a Vía Romana XIX, a recuperación do barrio do Carme, a creación dun coliving artístico, a posta en valor de restos arqueolóxicos ou a execución dunhas Caldas na marxe do río.

Inclúe tamén unha parte fundamental de proxectos vinculados á inclusión social e á loita contra a pobreza a través da inserción laboral como é a execución dun novo centro de servizos sociais en Lamas de Prado e este Plan de Embelecemento, que da continuidade ao programa de capacitación sociolaboral Muramiñae Rehabilita, co que articulamos tres brigadas formadas por 24 traballadores/as que se atopaban en situación de desemprego e, a través do cal, executamos actuacións de conservación e mantemento no Parque Rosalía de Castro e na contorna fluvial do río Miño, de limpeza e mellora no parque Simón Bolívar, no barrio de Recatelo e na praza do Castiñeiro.

As intervencións a
realizar decícelas ti!

Envía a túa proposta
neste formulario: 

    Co envío deste formulario autorizas que os teus datos persoais incluídos sexan tratados polo Concello con domicilio en Pza. Maior, 1. 27001 coa finalidade de xestionar as propostas do proxecto Dito e feito!. A base de lexitimación do tratamento reside no consentimento do interesado (Art.6.1 a) RGPD). Podes exercer os teus dereitos de Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, oposición e portabilidade dos datos, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito (Concello de Lugo. CIF P-2702800-J. Pza. Maior, 1. 27001 LUGO), Tlf. 982 297 100, ou ante a dirección electrónica dpd.lugo@seguridadinformación.com. Asimesmo, como a posta da reclamación a autoridade de control. Todo o anterior, infórmaselle en cumprimentos da normativa do Regulamento Europeo de Protección de Datos e da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais.